PVC fönsterrenovering

Hur behov av fönsterrenovering enkelt undviks

Hur låter fönsterrenovering i dina öron? Får du, plötsligt, en ilande känsla längs med ryggraden och vill ha något annat att tänka på? Eller är det kanske bara ett "nödvändigt ont" som du rycker åt axlarna åt; och bara får gjort? Oavsett din reaktion, skulle du säkert uppskatta den lilla (närmast obefintliga) mängd underhåll som pvc fönstren kräver.

Faktum är, att, bortsett från att behålla fönstrens skönhet - vilket absolut kan vara värt att lägga den lilla tid som krävs på, i och med hur fina dessa fönster verkligen är - så behövs inget underhåll (och fönsterrenovering låter, helt klart, som en fullständigt enorm överdrift i sammanhanget). I vissa kretsar, där pvc fönstren inte ses som det bästa valet, pratas det ibland om att dessa fönster skulle bli gula efter ett tag. Saker som i fallet andra fönster, vanligen, orsakar problem - såsom väta, temperaturskillnader och solstrålar - gör ingenting med pvc fönstren. Du slipper se dina surt förvärvade fönster byta färg eller spricka, med tidens gång; och kan, istället, koncentrera dig på att hålla de i absolut tipptoppskick år efter år (smörjning av beslagen och handtaget, och smutsborttagning, och du har uppnått detta). En del i fönsterrenovering är ju målande av fönstret. Behövs detta vid köp av pvc fönster? Inte alls - det behöver varken skrapas eller målas.

Fönstersprickor kommer knappast välkommet för någon. Därför, gläder det säkerligen att pvc fönsterägaren inte behöver oroa sig över att sådant ska uppstå. Detta motverkas i och med fönstrets konstruktion; där de två olika materialen, det galvaniserade stålet och PVC, förblir orörliga - fönstret rör sig alltså inte alls. Hade fönstret rört sig hade risk för sprickbildning funnits (vilket är sant, i fallet träfönster, där träets levande egenskap bidrar till rörelser och där med sprickbildning).

Ingen vill väl, vid sina sinnens fulla bruk, lägga ned speciellt stora summor på inköp av fönster (och, säkerligen, ännu lägre summor på underhåll av dessa fönster). Hur undviker man att fönsterinköpet ska bli ett dyrt sådant och/eller visa sig ha varit av fönster som, oundvikligen, förr eller senare ger upphov till nya summor i form av dyrt underhåll i någon form? Man köper billiga fönster som inte kräver underhåll. Jo, de finns. Där träfönster är otåliga gentemot väder och vind - där sprickor bildas, och färgen, som kanske lagts på med mycket möda och slit, bara på grund av helt vanligt regn eller solsken byts mot något gulare eller blekare - ställer pvc fönster inte till med några som helst liknande problem.

Det låter kanske för bra för att vara sant, men pvc fönstren behöver aldrig renoveras eller genomgå underhåll; man köper dem, sätter in dem och lägger tiden på att - istället för att oroa sig för vad vädret ska göra med dem, och sedan, när väder och vind gjort att sprickor har bildats eller fönstrens trä har bleknat eller gulnat, utföra fönsterrenovering - helt enkelt njuta av hur fina de är, hur lite man behöver göra för att de ska fortsätta vara lika fina, och göra dessa få saker (smörja fönsterbeslagen och radera smutsen som har ansamlats)

för att låta dessa fönster se så fina ut som möjligt.

Karmrötebildning är ett förekommande fenomen i träfönster; och en vanlig orsak till att fönsterrenovering behövs. Kondensbildning, i fönstrets konstruktion, bidrar då till att röta uppstår (och det blir än värre om en ventilationsventil satts i karmen). Detta undviks, i fallet pvc fönster, genom att pvc fönstret helt enkelt inte är attraktivt för väta.

Kontakta Oss »