Plastfönster

Plastfönster kan knappast låta speciellt upphetsande (för andra än de som känner till dess fantastiska egenskaper). Om någon nämner plastfönster, reagerar nog många - rent instinktivt - rätt så dömande; med en massa tankar om låg kvalitet (säkert att fönstret är ett skämt, kvalitetsmässigt, i jämförelse med trä- och aluminiumfönster). De flesta, som hör talas om plastfönstret, lär bli överraskade när de får reda på att denna fönstervariant inte bara är likvärdig med trävarianten utan slår den - ja, till och med utklassar den - på många områden. Plastfönstret kräver fenomenalt lite underhåll, står emot praktiskt taget allt (som realistiskt sätt ett husfönster kan komma att utsättas för) och är utomordentligt väl-isolerande.

Ibland kan plastfönstrets pris vara något högre, än andra varianter; något som vägs upp av dess isolerings-kapacitet (ett byte av alla husets fönster, mot plastfönster, kan ta bort uppemot en tredje av husets uppvärmningsbehov) och underhållsbehov.

Vad är att betänka vid planering av plastfönstersinköp? Prissättning är givetvis viktig (även om inköpspriset, i vanliga fall, intjänas på några år; genom plastfönstrets briljanta egenskaper). Man bör göra en prisjämförelse leverantörer emellan. Dessutom, är det en bra idé att fundera över om det kan vara värt att importera fönster; då till exempel de polsktillverkade fönstren har lägre prissättning än de svenska. För att spara mer pengar är det viktigt att inköpet blir av ett fönster som är väl-isolerande. För att slippa göra mer än den nödvändiga arbetsinsatsen, för att ta reda på vilket ett sådant kan vara, kan man titta efter fönster med energifönstermärkning; vilka alla är fönster med utmärkta isolerings-egenskaper. Energifönstermärkningen tilldelas de fönster som inte överskrider ett visst u-värde. Denna märkning, och detta värde, baseras på hela fönsterkonstruktionens förmåga till isolering. Med andra ord, är det ovidkommande att fönsterkarmarna ligger väldigt bra till om fönsterglasen har stort läckage; och vice versa, givetvis. Ett korrekt värde räknas ut genom att man först ska lägga ihop alla olika delars u-värden och sedan, lagt till dessa, ska man addera glasrandens u-värde (de så retliga köldbryggorna uppstår i denna glasrand). Det är viktigt, vid fundering kring huruvida plastfönster kanske vore en bra investering, om man hakar upp sig på utseendet, att faktiskt ta en titt på hur denna fönstertyp kan se ut. Den första tanken, som dyker upp i huvudet, vid tanken på att köpa fönster i plast är knappast att dessa kommer ge ett kvalitativt intryck. Det ska dock kommas ihåg att, precis alla fönstertyper kan ge ett intryck av dålig kvalitet. Alla fönster kan ha feldimensionerade fönsterkarmar, vara av en design som man personligen helst är utan och annat; faktorer som inte alls är konstanta för plastfönstret. Med andra ord: man gör bäst i att åka någonstans, eller besöka en hemsida, och faktiskt höra sig för om vilka valmöjligheterna är vad gäller utseendet på plastfönstren. Har man några som helst fördomar, kring utbudet och variationerna hos plastfönstret, så är det förmodligen så att dessa överbevisas (och, som om inte det vore nog, upptäcker man förmodligen att problemen – som man tidigare hade med plastfönstrens egenskaper – förmodligen finns också i andra fönstertyper; och att det, de facto, inte alls var fönstrets typ, som ställde till, utan det specifika fönstret).

Kontakta Oss »