Pvc fönster – konstruktion, fördelar och monteringstips

Vad är pvc fönster för något och vilka är fördelarna med att välja pvc fönster framför andra alternativ?

Pvc fönsters isoleringsförmåga är grym. Varför? Jo, fönstret är uppbyggt av så kallade kammarsystem/hålrum - och, dessa fungerar på ett isolerande sätt; då luften i dem agerar isolator. En person som, i samband med fönsterinsättningar, har erfarenhet av problematik med saker såsom nedsmutsning eller temperaturförändringar, kommer upp skatta pvc fönstrens tålighet. Givetvis går mindre tåliga fönster inte sönder på en gång, på grund av den bristande tåligheten, utan det tar ett tag. Vid köp av andra fönster ges - på grund av nämnda bristande tålighet - sällan några längre garantier; vilket, däremot, görs i fallet pvc fönster.

Är du miljömedveten? I så fall uppskattar du säkerligen att pvc fönstren tillverkas med de senaste byggsätten; vilka givetvis tar miljöpåverkan med i beräkningen. Ett argument, som ibland tas upp, till pvc fönsters nackdel är priset. Vad vore ett motargument? Först och främst att, detta fönsterval håller långt mycket längre; trettio år längre livstid är inte ovanligt. Sedan, gör bristen av underhållsbehov, i kombination med isolerande förmågan, att det lite högre priset plötsligt känns väldigt väl motiverat (och mångdubbelt så motiverat om pvc-typen av fönster installeras överallt).

Rädd för att drabbas av inbrott? Skaffa då ett fönster som öppnas inåt (vilket pvc fönsters standardupphängning gör) istället för ett utåt-öppnat fönster. De galvaniserade stålbeslagen gör det ännu svårare för en inbrottstjuv att ta sig in. Pvc fönstrens antändningstemperatur är 50-% högre än träfönsters; så tillfällen i vilka ett träfönster hade fattat eld, och potentiellt skapat en dödlig situation, är möjligen helt ofarlig med pvc fönster.

Medan pvc fönster är alldeles fantastiska, på de allra flesta sätt, finns några saker att ta i betänkande vid införskaffande (och insättande) av sådana. En sådan sak är att, fönsterkarmarna är av det grövre slaget; vilket innebär att, en viss fönsteryta, där fönsterglaset täckt en väldigt stor del av fönstret – och ramen en liten del – helt plötsligt kan utgöras av mer av ramdelen än innan pvc fönstret sattes in.

Denna artikel läses, med all säkerhet, också av sådana som redan införskaffat pvc fönster. Här kommer några tips för den som är på gång att sätta in fönstren (och vill ha lite tips angående hur man går tillväga). Innan monterandet påbörjas gör man bäst i att utföra en kontroll, a fönstren, för att säkerställa att de inte skadats vid frakten. Finns sådana skador ska detta anmälas (kontakta då, omedelbart, återförsäljaren och anmäl).

Nu, till själva monterandet. Övergångjärnets sprint ska tas avlägsnas och fönsterbågen ska, med försiktighet, lyftas ut. Monteringsbleck ska insättas. Aktuell fönsterbåge ska nu placeras i öppningshålet. Monteringsbleck ska, nu, fastskruvas runtom. Tillbakasätt, nu, aktuell fönsterbåge på ett sätt identiskt med hur det togs bort och gör det samma med dess sprint. Fönstrets skyddsplats ska nu raderas och skyddshöljena ska återmonteras. Fönsterisolering ska nu till.

Fönster finns, förutom av pvc-typ, i trä, aluminium, trä/aluminium. Fönster kan öppnas inåt/utåt och vridas. Vidare, finns fönster inte bara i fyrkantig form utan av alla möjliga sådana.

Kontakta Oss »