Energifönster tips

Vad kan man göra om man saknar vilja att lägga pengar på fönsterunderhåll och/eller vill slippa betala mer än minimum för att värma upp huset, på vintern, eller - vilket ju är ganska bisarrt - för att kyla det på sommaren. ? Ett exempel, på åtgärder, är inskaffande av energifönster. Dessa följer den miljömedvetna trenden, som är så stark världen runt, och har - tillsammans med att din plånbok kommer under mindre stress - alltså minskad miljöpåverkan jämfört med andra fönster.

Energifönster har lågt u-värde (vilket innebär att de isolerar på ett effektivt sätt; något som sänker uppvärmningskostnaden för dig som innehavare). Det sänkta uppvärmningsbehovet, som inköpet av energifönster innebär, för med sig att miljön slipper ett kilo koldioxidutsläpp per insparad kW-timme. Faktum är att, vid förekomst av försämrad fönsterisolering kan den värme som går förlorad - och, konsekvent, den förhöjda värmekostnaden - uppgå till så mycket som en tredje del av det sammanlagda värmebehovet ett hus har. Man kan, genom val av energifönster, slippa en dragig känsla när man sitter och tv eller försöker slappna av (eller, rentav, sitter och värmer sig efter att ha varit ute i kylan; man vill knappast ta med sig kylan och blåsten in, i det läget).

En europastandard har tagits fram, för att underlätta för människor i Europa att köpa fönster; och energifönstren är fönster som når upp till den svenska varianten av denna europastandard. En energimärkning underlättar för kunden när valet av fönster ska göras; kunden kan fortsätta titta på vad den vill titta på, såsom utseende och pris, och låta någon annan ta reda på huruvida det aktuella fönstret är energieffektivitet.

Energifönstren är märkta, A-G; där G-märkningen är minst miljövänligt och A-märkningen är miljövänligast. Till och med det sämsta energifönstret är, dock, snällare mot miljön än något icke-märkt fönster (även, de påstått miljövänliga, treglasfönstren).

Fönsterkondens är, i många fall, ett problem. Dock finns det godartad sådan (vilket riktigt väl-isolerande fönster är ensamma om att ha). Fönsterkondensen bör bara existera på det inre fönstret. Varför? Därför att man vill ha ett fönster där fönsterutsidan är det som får utstå prövningar; snarare än den mycket mindre tåliga insidan. Fönsterkondens på fönsterutsidan är, snarare än något alls onyttigt, symptomatiskt för att fönstren är väl-isolerande. Man ska ha kondensen på fönstret längst ut, och på utsidan av det, snarare än något annat av fönstren och på insidan av dem; effekten, av temperaturen, ska finnas så långt ifrån inomhus som möjligt.

För den som, av denna artikel eller andra källor, blir sugen på att införskaffa fönstertypen, finns formulär, på internet och andra platser, som man kan fylla i för att räkna ut hur mycket man skulle tjäna på att göra ett energifönsterbyte. Faktumet att energifönstren generellt är väldigt bra, på många olika saker, gör inte att alla energifönster håller precis samma standard. Man vet att de är bra på vissa saker, och kanske – i entusiasmen över att faktiskt kunna tjäna pengar på att köpa nya fönster – glömmer av andra aspekter; såsom huruvida aktuellt fönster faktiskt klarar av att öppnas ett antal tusen gånger.

Kontakta Oss »