Byta fönster tips

Hur är ditt hus läge? Hur skyddad är dess fasad mot väder och vind? Du kanske aldrig har funderat över det? Låt oss säga att allt på ditt hus påverkas, vid ett missgynnande läge (vilket kan vara så lindrigt missgynnande att du knappt märker av det; men ändå, allt eftersom åren går, slita på saker som kostar att fixa till). Har du någon koll på hur mycket du lägger på renovering av diverse saker, på grund av sådant slitage? Snarare än att vara mer lindrigt, på grund av att det tar längre tid och kanske inte ens är märkbart, gör just dessa egenskaper detta slitage värre. Vi lägger pengar på saker, som renovering av fönster och liknande, för vi tror att vi måste; men ett bättre läge, eller helt enkelt val av andra fönster (vilket är vad denna artikel ska handla om; vilken fönstertyp som är det bästa valet ifråga om att undvika underhåll). Denna artikel innehåller byta fönster tips.

Man har alltså två saker att välja på - att flytta, till en plats där husläget är mer gynnsamt, och fönstren därigenom slipper undgå så stora prövningar, eller att byta fönster. Givetvis är fönsterbytet att föredra. Om du helt vill lägga tankar på fönsterunderhåll åt sidan är ditt val av fönster pvc fönster; då dessa, oavsett väderförhållanden, inte kräver någon som helst skötsel.

Ett standardsortiment, modell större, finns i vanliga fall att tillgå vid köp av fönster; vilket innebär att den eftersökta storleken sannolikhet finns att hitta. Hittar du dock inte den behövda storleken så kan du låta specialtillverka fönstren. Självklart blir detta kostsammare - men, om du tar med i beräkningen pvc fönstrets överlägsna livslängd, brist på underhållsbehov och så vidare, så inser du snabbt att denna kostnads skrämselfaktor snabbt sjunker.

Du vill givetvis ha ett fönster som isolerar väl; då bristande isolering innebär förhöjt behov av uppvärmning vilket höjer värmekostnaden (hur bra fönstret isolerar utläses av u-värdet). Pvc är, vid behov av hög isoleringsförmåga, ditt val.

Vad kan göras när ens fönster helt enkelt inte kan räddas; och man behöver byta ut dem och vill prova på att göra detta själv? Fönstrets återanvändbara fönsterfoder ska borttagas; med användning av en bänd-teknik. Hammarens kofot är det som ska användas för att bända loss fönsterfodret. Viktigt är, i detta läge, att något används för att skydda bakomliggande vägg mot tryckmärkesbildning. Fönsterkarmen ska, då samtliga fönsterfoder är borttagna, brytas bort. Vald fönsterbåge ska, nu, hängas in i fönstrets båge och dess öppnings- och stängningsbarhet kontrolleras. Fixera den sedan med skruv/spik. Nu är det dags för fönsterdrevning – vilket innebär att fönstret ska värmeisoleras. Ett litet utrymme finns, mellan utsidan på fönsterkarmen och väggreglarna, där man ska fylla på med isolering. Drevningsremsorna finns att köpa; alternativt skär man till sådana, på egen hand. Nu ska allt fönsterfoder sättas i igen. Plåt-droppblecket får, i det här läget, inte glömmas av. Det sågspår som finns i underdelen av fönsterkarmen är platsen för nämnda droppblecks positionering.

Förhoppningsvis har denna artikels byta fönster tips varit till någon nytta.

Kontakta Oss »