2 glas pvc fönster

Ett så kallat 2 glas fönster konstrueras av två skivor av glas som åtskiljs av luft/gaslager och är förseglat. Denna fönstertyp utformas särskilt för att på ett effektivt sätt mota temperaturen utomhus än enspröjsade fönster; vilket uppnås genom att de två glasskikten agerar isolativt. De använda glasen har ett specialbelagt ytlager som är värmeutstrålande under kallare månader och är värmeavstötande under sommarmånaderna. Från början skapades denna fönstertyp för de extremare klimaten; men, i dagsläget, använder man dem oavsett hur klimatet är, och fönstren blir använda både ifråga om fönsterbyte och inköp av nya fönster.

Glastyperna använda för 2 glas fönster är varierande; vanligen, dock är det glas med låg emission som används. Dessa kommer i tre olika varianter; en som släpper ut lite värme och släöpper in lite kyla av utomhustemperaturen - vilket är bra i tillfälle på platser där vintern är kylslagen - en variant som tar in medelmycket av utomhustemperaturen och släpper ut medelmycket - som passar där temperaturskillnaderna inte är enorma - och en variant som släpper in lite utomhustemperatur och släpper ut mycket värme - vilka har designats för platser där sommaren är het och vintern mild/måttlig. Hur uppnås dessa speciella effekter? Mellan glasskivorna finns, snarare än bara ett enkelt luftlager, argon-gas; vilken, mer än luften förhindrar värmeutströmning och kall luft att strömma in. 2 glas fönster är bra på flertalet sätt. Faktum är att, har man sådana så är husvärdet högre än utan.

3 glas fönster är dyrare, tyngre och har andra nackdelar, gentemot fönster med två glas, men är samtidigt bättre ur isoleringsaspekt (med mera). Den högre inköpskostnaden kommer köparen, allt eftersom tiden går, tjäna in genom 3 glas fönstrets bättre u-värde (för varje år tjänar man, genom den förbättrade ventileringen, in kostnaden för fönstret). En fönsterdörr kan vara rena drömmen att ha i ett hus; den öppnar man och kommer - om huset ligger på en naturskön plats - och kommer rakt ut i naturen; den är, på sätt och vis, en portal till naturen. Fönsterdörrar kan man även ha kopplad till ens altan eller ens balkong.

Det finns 1 luft fönster och 2 luft fönster (och 3 luft; men detta kommer inte diskuteras i denna artikel). Siffran, som sätts före ordet "luft" betecknar antalet fönsterdelar som fönstret har. Ett 1 luft fönster kan öppnas. Ett sådant kan ha sidoupphängning, dubbelupphängning, överkantsupphängning, underkantsupphängning, vara av pivå-typ, vridfönster-typ, med mera. Med dessa olika designer, kan gångjärnen sitta på vänster/höger-sida och uppe och nere, den horisontala/vertikala mittaxeln kan ha fönstret roterande runt sig. 2 luft fönster är, helt enkelt, fönster där fönstrets ytor är två till antalet. Ett fast fönster är ett fönster som inte kan öppnas. På platser där man har tänkt öppna fönstret, av någon anledning, är ett fast fönster självklart inte idealt; samtidigt som ett fast fönster, på alla ställen (där det är relevant), faktiskt kan skydda mot inbrott (inbrottstjuven kan krossa fönstret; men, möjligen saknar denne utrustning för detta, vilket innebär att man, på grund av fönsterval, sluppit inbrott).

Kontakta Oss »